ยืนยันการชำระเงิน HUMANITIES CMU RUN 2018

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


โปรดทำการชำระเงินโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี : HUMANITIES CMU RUN 2018
เลขที่บัญชี : 667-419601-9
ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนเงิน : Mini Marathon , FUN RUN 350 บาท/คน และ VIP 1,500 บาท/คน