ตรวจสอบผลการสมัคร HUMANITIES CMU RUN 2018

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ขณะนี้ผู้สม้ครได้เต็มจำนวน 2,600 ท่านแล้ว หากท่านสมัครแล้วยังไม่ได้ชำระเงินกรุณาชำระเงินภายในวันที่ 25 ก.ค. 2561

กรุณากรอกแบบฟอร์ม เพื่อเข้าสู่ข้อมูลของผู้สมัครกลับหน้าหลัก